عجايب هفتگانه

۷-فانوس دريايی اسکندريه
فانوس دريايی در روی جزيره کوچک فاروس در دريای مديترانه ساخته شد.
ساخت اين بنا۲۰ سال به طول انجاميد ودر حدود۲۸۰ سال قبل از ميلاد مسيح در هنگام سلطنت پادشاه پتولمی دوم تکميل شد.اين ساختمان دارای ۳ برج مرمرين که روی پايه ای سنگی ساخته شدوبالاترين برج به شکل استوانه است .
در مجموع ارتفاع فانوس۱۱۷ متر بود.

فانوسموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/٢/٢٤ ] [ ٢:٢۸ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

عجايب هفتگانه

۶-مجسمه رودس
کولوسوس مجسمه غول پيکری بود که درشهر بندری رودس در دريای اژه در محل ترکيه امروزی قرار داشت وارتفاع آن۳۳ متر واز جنس برنز بود.
اسکلت مجسمه از آهن بود وپوسته بيرونی مجسمه را با صفحاتی از برنز پوشانيده بودندوداخل آن را با سنگ پر کردند.
بعد از۵۰ سال در اثر وقوع زلزله مجسمه از زانو شکست وتنه آن سقوط کرد.وبرنزهای آن توسط يک پادشاه سوری برپشت۹۰۰ شتربه سوريه منتقل شد.

مجسمهموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/٢/٢٤ ] [ ٢:٢۳ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

عجايب هفتگانه

۵-آرامگاهی در هاليکارناسوس
پايتخت کاريا شهری بنام هاليکارناسوس است که قلمرو پادشاهی بنام موزولوس ايرانی بود وامروزه يک شهر توريستی در ترکيه به نام بودروم است.
حدود۲۳۵۰ سال قبل ساختمان اين مقبره طول کشيد برای نگهبانی از مقبره يک رديف مجسمه شير ساخته شد وبالاترين بخش ساختمان يک هرم پله پله بود تاج ساختمان۴۳ متر بالاتر از سطح زمين بود.
پس از۱۸۰۰ سال زلزله وحشتناک ساختمان رابا خاک يکسان کرد.۵۰۰ سال قبل شواليه های سن جان سنگ های موزولوم رابرای ساختن قلعه ای در همان نزديکی به کار بردند.

آرامگاهموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/٢/٢٤ ] [ ٢:۱٧ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

عجايب هفتگانه

۴-مجسمه زئوس در المپيا
حدود۲۵۰۰ سال قبل مردمان المپيا(مرکز مذهبی در جنوب غربی يونان)معبد را برای زئوس(پادشاه خدايان)ساختندومجسمه سازی به نام فدياس با برپايی داربست چوبی وپوشاندن آن با صفحاتی از عاج وصفحاتی از طلا آن را از حالت توخالی به مجسمه ای توپر تبديل کردند.
زئوس بر تختی آبنوس نشان با سنگ های نشسته بود.بالاترين نقطه۱۳ متر ارتفاع دارد وبر روی ديوارها سکوهايی ساخته شده بود تا مردم بتوانند بالا بروند وصورت مجسمه را ببينند.تقريبا ۲۴۴۰ سال پيش کار مجسمه کامل شد وبه مدت ۸۰۰ سال به عنوان يکی از شگفت آورترين بناهای جهان شناخته می شد.

مجسمه زئوس

مجسمهموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/٢/۱٦ ] [ ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

عجايب هفتگانه

۳-معبد آرتميس درافسوس
کرزوس آخرين پادشاه ليديه(ناحيه ای از آسيای صغير)معبد را به فتخار الهه ماد که نگهبان حيوانات .زنان جوان بود ساخت که يونانی ها اين معبد را آرتميس ورومی ها آن راديانا
می نامند.
زمين اين معبد ۱۳۰ مترطول و۷۹ متر عرض وساختمان اصلی يه ۱۲۰ ستون مرمرين تکيه کرده است که بلندی هر ستون ۲۰ متر می باشدوداخل معبد با مجسمه هايی زيبا تزئين شده است واين معبد از معبد پارتنون روم باستان نيز بزرگتر است.
اين معبد درسال۳۵۶ دريک آتش سوزي توسط هروستراتوس به تلی از خاک تبديل شد.
وهمزمان با نابودی معبد الکساندر نيز بدنيا آمد که اين معبد را سال ها در همان محل ساخت.

معبدموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/٢/۱٦ ] [ ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

عجايب هفتگانه

۲- باغ های معلق بابل
يکی از بناهای برجسته ومعروف شهر قديمی بابل است که۶۰۰ سال پيش ازميلاد مسيح به فرمان بخت النصر دوم (پادشاه)ساخته شده است.براساس يک داستان پادشاه اين باغ ها رابرای همسر جوان واندوهگينش آميتيس(سميراميس)که ايرانی بودساخت.اين باغ ها از بالکن هايی که۴۰ متر ارتفاع دارد ساخته شد ودرآن هرگياهی که به ذهن می رسد کاشته شده است. آبياری اين باغ ازطريق رودخانه فرات توسط سطل هايی که به طناب بسته شده بودند توسط بردگان به بالای برج کشيده می شد.

باغ معلق

باغ

 

 

 

 

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/٢/۱٢ ] [ ٧:۱٠ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

عجايب هقتگانه

۱-اهرام بزرگ درمصر
ازقديمی ترين عجايب دردنيای قديم است که درگورستانی درجيزه واقع شده اند.
گروهی ازباستان شناسان براين عقيده اند که۱۰۰۰۰۰ کارگربه مدت۲۰ سال کار کرده اند که اين اهرام ساخته شده است.
درساختمان اين اهرام بيش از۲ ميليون قطعه سنگ که هرقطعه سنگ۵/۲ تن يا بيشتر وزن داشته است ودرپايان کار ارتفاع هرم بزرگ به۱۴۷ متر رسيدويال هرم بزرگ ۲۳۰ متر ومساحت قاعده آن بزرگتر ازمساحت۹ زمين فوتبال است.
اين اهرام ازلايه هايی سنگی ساخته شده است که لايه اندکی کوچکتر ازلايه قبلی است اين قطعات سطح وسيعی رابه وجود آورده اند که به اين ترتيب بالاتر ازسطح زمين قرار گرفته است.
قطعه سنگ ها را از روی يک سطح شيبدار به بالای هرم کشيده اند .پس از اتمام هرلايه سطح شيبدار را مرتفع کرده اند ودرداخل هرم آرامگاهی ازسنگ سياه گرانيتی يا تابوت سنگی خوفو
که شيد تابوت چوبی محتوی بدن فرعون داخل آن بوده است.وقايق کوچکی درگودالی نزديک هرم بزرگ پيدا شده است.

اهرام

فراعنهموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/٢/۱٢ ] [ ٧:٠۳ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]