تاريخچه الگوريتم

الگوريتم يكي ازاساسي ترين مفهومهاي رياضيات است كه باكمك مفهومهاي ساده تر ازخودش تعريف رسمي ندارد.به طوركلي الگوريتم به هردستور دقيق وروشني گفته مي شود كه يك روند محاسبه اي را بر مبناي داد هاي اوليه درپي داشته باشد وسپس مارابه نتيجه كاملا معيني برساند

دراين مورد محتوي هردستور به جز دستوالعملي كه براي مشخص كردن روند لگاريتمي به همراه داردبايد داراي اين ويژگيها هم باشد:

1-مجموعه ممكن رابراي داده هاي اوليه نشان دهد.

2-شامل قانوني باشد كه بنا برآن روندكار به صورت به دست آوردن نتيجه به پايان برسد.

مفهوم الگوريتم در رياضيات معاصروبخصوص رياضيات محاسبه اي اهميت زيادي دارد درهرگامي از دانشها به اين مطلب برخورد مي كنيم كه بتوانيم مسا له اي رابه صورت كلي خودحل كنيم واين درواقع به معناي آن است كه ازيك الگوريتم آگاهي داشته باشيم.وقتي كه مثلا درباره امكان جمع كردن عددها گفت وشنود شود تنها به معناي اين نيست كه قدرت جمع كردن هردوعددي راداشته باشيم بلكه ضمنا به معناي اين است كه براي جمع عددهاي مشخص قاعده كلي ومعيني هم وجود دارد كه آن راالگوريتم جمع مي گوييم.

كلمه الگوريتم ازتحريف نام رياضي دان بزرگ سده نهم ميلادي خوارزم محمدبن موسي خوارزمي گرفته شده است.

امروز عدم وجود الگوريتم براي حل تعداد زيادي از مسا له هاي رياضي ثابت شده است.

كشف الگوريتمهاي مختلف اثبات عدم وجودالگوريتم براي يك رشته از مسا له ها وتنظيم نظريه هاي كلي درمورد الگوريتم بخصوص باپيشرفت وتكامل شگفت آور ماشينهاي محاسبه بستگي دارد به نحوي كه اين امكان به دست آمده است كه تقريبا هر الگوريتمي رابا ساختمان ماشينهاي محاسبه تطبيق دهند.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/٥/٢٤ ] [ ٩:٥٥ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

دانشمندان رياضی ۵

بطلميوس اسكندرني

در حدود 150 سال بعد از ميلاد مي زيسته وكتابي را بنام سونتاكسيس ماتماتيكا  يا مجموعه رياضي نوشت كه بعدا صفت مجسته يا بزرگترين را به آن دادند كه بين مسلمين به مجسطي والمجسطي معروف شد.

اين كتاب تا حدود1500 سال بود به عنوان عمده ترين كتاب نجوم جهان باقي ماند.همچنين قضيه اي درباره چهارضلعي هاي محاطي دارد.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/٥/۱٥ ] [ ٩:٢٤ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

دانشمندان رياضی۴

آپولونيوس(200 قبل از ميلاد -262 قبل از ميلاد )

در پرگا واقع در آساي صغير جنوبي متولد شد.منجمي بسيار برجسته بود.اساسي ترين كارهاي وي در مقاطع مخروطي مي باشد وكتابي به همين نام در هشت مقله نوشت كه تقريبا تممي معلومات دبيرستاني اين روزگار در مخروطات را   شامل مي شود.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/٥/۱٥ ] [ ٩:٢٤ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

دانشمندان رياضی ۳

 

برتراند راسل(1872 -1971 )

فيلسوف ورياضيدان ونويسنده انگليسي او را مي توان پايه گذار منطق جديد شمرد وكتاب اصول رياضيات(پرينسيپيا ماتماتيكا)نوشته او وآلفرد نورث رايتهد مهمترين كتاب منطق اين قرن محسوب مي شود درسال 1950 جايزه ادبي نوبل به او اعطا شد.نيمه دوم عمر خود را بيشتر صرف نوشتن كتابهاي علمي وفلسفي براي عامه نمود در اواخر دهه 60 دادگاهي بين اللملي تشكيل داد وايالات متحده را بخاطر جناياتش در ويتنام بطور سمبوليك به محاكمه كشيد كه اين اقدام در جهت برانگيختن افكار عمومي جهانيان بر عليه جنگ ويتنام بسيار مؤثر بود.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/٥/۱٥ ] [ ٩:٢۳ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

دانشمندان رياضی ۲

هانري پوانكاره(1854 -1912 )

فرانسوي كه در رياضيات فيزيك رياضي ومكانيك سماوي وفلسفه علم دست داشت او را آخرين فردي شمرده اند كه بر همه علوم عصر خود احاطه داشت.در1887 به عضويت آكادمي علوم ودر1906 به رياست آن رسيد.

همچنين به عنوان يك نويسنده شهرت فراوان دارد ودر 1908 از اين بابت به عضويت آكادمي فرنسه رسيد كه اين بالا ترين افتخاري است كه يك نويسنده فرانسوي ممكن است به آن دست يابد.

در 1905 به منظور دريافت جايزه آكادمي علوم مجارستان از طرف كميته اي به عنوان بهترين رياضيدان آن دوران شناخته شد.

كه در عين حال هيلبرت نيز به عنوان رياضيدان همتراز او از طرف آن كميته معرفي واعلام گرديد.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/٥/۱٥ ] [ ٩:٢۱ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

دانشمندان رياضی ۱

داويد هيلبرت(1862-1943 )

وي يكي از رياضيدانان بزرگ جهان در نيمه اول قرن بيستم مي باشد وآلماني است.در كونيگسبرگ متولدشدودرسال 1884 از دانشگاه ين شهر درجه دكتري گرفت وقريب 10 سال را به تدريس در آن دانشگاه گذراندسپس در 1895 به استادي دانشگاه گوتينگن رسيد وتا آخرعمر در اين شهر زيست.

كارهاي رياضي اوبسيار عميق ومتنوع است.واز جمله مي توان تئوري پاياها.تئوري ميدانهاي جبري وتحقيق در مباني هندسه وتحقيق در مباني رياضيات ومعادلات انتگرالي وفيزيكي را ذكر كرد.

فضاهاي برداري بي نهايت بعدي ابداعي او كه به فضاهاي هيلبرت مشهورند راه را براي بنيانگذاري آناليز تابعي گشود.

با روي كار آمدن رژيم نازي در آلمان بخاطر اين كه بسياري از همكاران وشاگردانش به علت يهودي بودن يا نژاد يهودي داشتن از دانشگاه گوتينگن اخراج شده بودند ناراحتي وتالم فراوان كشيد.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/٥/۱٥ ] [ ٩:٢٠ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

زندگی دانشمندان رياضی

اواريست گالوا

رياضيدان فرانسوی در حومه پاريس متولدشد ودوران پر آشوب بازگشت سلطنت پس از بر کناری ناپلئون رشد کرد.از لحاظ مسلک سياسی با نظام سلطنتی مخالف بود واين امر برای او مداوما دردسرهايی ايجاد می کرد.

در دروس دارالفنون موفق شد ولی نتوانست به دانشسراس عالی پاريس راه يابد.

از جمله فعاليتهای وی :حل معادلات جبری -بسط توابع جبری -استعمال کلمه گروههای جبری  می باشد.

وی در سن۲۲ سالگی در يک دوئل کشته شد.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/٥/٧ ] [ ٩:۳٥ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

زنان رياضيدان

اميلي دوشاتله

 

وي درسال1706 ميلادي در فرانسه چشم به جهان گشودوپدر وي لويي نيكلا لوتونيله درباره دخترش چنين مي گويد:

او دوبرابر دخترهاي همسن وسالش قدكشيده است ومثل يك تبر.قوي وبيش از اندازه بدقلق است.پاهايش بزرگ هستند.اما چون دستهاي خيلي بزرگتري دارد.كسي متوجه پاهاي بزرگ او نمي شود.وي پوستش به سختي پوست درخت جوز است.روي هم رفته به زشتي دهاتي هايي مي ماند كه تازه به خدمت اشراف زاده ها درآمده اند.

پدراميلي از بي دست وپايي دخترش در عذاب بود.بنا بر اين به فكرافتاده بود اورا با مهارت هاي اسب سواري آشنا كند وچون از ازدواج دخترش با توجه به ظاهرش ترديد داشت.علاقمند بود تا اميلي به تحصيلات روي آورد.

درآن عصر.زنان بسيار كمي به تحصيلات روي مي آوردند.تنها فرصت ادامه تحصيل دختران.يادگيري درمدرسه مذهبي دخترانه بود.مادر اميلي درهمين مدرسه درس خوانده بود وعلاقمند بود بچه هايش نيز با قوانين همين مدرسه تربيت شوند.مهمترين آموزش هاي مادر اميلي به بچه هايش .به اين موضوعات خلاصه مي شد:

1-آب بيني خود را روي دستما ل سفره نريزند.

2-نان را پاره كنيد وآن را نبريد.

3-وقتي كه تخم مرغ مي خوريد.هميشه پوست آن را خرد كنيد.

4-دركليسا هرگز موهايتان را شانه نزنيد.

نبوغ اميلي زبانزد معلمانش بود اودر12 سالگي.ايتاليايي ولاتين را مي ادنست ودر15 سالگي به زبان فرانسه كتاب ترجمه مي كرد.

بعدها در18 سالگي ازدواج كرد وصاحب 3 فرزند شد.با اين كه او درزندگي اجتماعي خود بسيار فعال بود اما هرگز دست از مطالعه رياضي بر نداشت.اوهرگز به تعصبات اجتماعي اجازه نداد تا او از يادگيري رياضي وعلوم باز دارد.

براي مثال وقتي از حضور اميلي در محافل دانشمندان ورياضيدانان جلوگيري شد.او فوري به خانه بازگشت وبا پوشيدن لباس مردانه در مجلس حضور يافت.

بعد از گذشت چند سال اميلي با ولتر شروع به همكاري نمود.ولتر يكي از بزرگترين شاعران فرانسه مي باشدكه علاقه زيادي به رياضي وعلوم داشت.

اميلي دراين مدت تعدادي كار علمي انجام دادازجمله كتاب مباني فيزيك رادرشرح روش علمي لايب نيتز نوشت.

آخرين كار اميلي موضوع نور شناسي بود.

اميلي در شبانه روز حدود 2 تا4 ساعت مي خوابيد وبعد از5 ماه به ليون بازگشت ومتاسفان شرايط نامساعد ودستپاچه شدن اميلي در زمان بدنيا آمدن دخترش موجب شداو ونوزادش در1749 چشم ازجهان فروبندند.

ترجمه اميلي بعد ازشش ماه از مرگش به چاپ رسيد.

ميراث اميلي نه تنها كمك بزرگي به رياضيات وعلوم كرد.بلكه تاثير به سزايي در نسل هاي بعدي گذاشت.

 

دربر گرفته از كتاب زنان رياضيدان ودانشمند

 

 

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/٥/٥ ] [ ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]