دانشمندان رياضی۹

محمد بن موسی الخوارزمی(متوفی حدود 232 هجری قمری=846 میلادی)

 

از بزرگترین ریاضیدانان ومنجمین بیت الحکمه مأمونی بوده است.دانش یونانی وهندی را تلقین کرد ولی چون ترجمه آثاریونانی تازه شروع شده بود بیشتر تحت تأثیر ریاضیات هند بود.

اولین کسی  است که کتابی به اسم جبر ومقابله نوشته است(حساب الجبر ومقابله=کتاب الجبر ومقابله) که در نتیجه کلمه جبر یا     algebra در زبانهای اروپایی بعنوان اسم این رشته از ریاضیات رواج یافت.کلمه آلگوریتم یا الگوریسم هم که به معنی شیوه محاسباتی است از اسم او مشتق شده است.

کتاب جبر ومقابله خود را به اشاره مأمون وبه عنوان کتابی که حداقل ضروریات ریاضی را شامل است تألیف کرد وبنا بر این ممکن است معلومات ریاضی او بیش از مطالب این مقاله باشد.

رئوس مطالب این کتب عبارتند از:

قواعد حل معادلات درجه اول ودوم واثبات هندسی دستورات حل معادلات درجه دوم.

دستوراتی درباب چهار عمل اصلی وجذر مسائلی که حل آنها به معادلات درجه اول ودوم بر می گردد.

اربعه متناسب،سطوح واحجام ومسائلی مربوط به تقسیم ارث.

اثر عمده او در ریاضیات کتابی است به نام جساب هند که اصل آن از بین رفته ولی ترجمه لاتین آن مربوط به قرن 14 در دست می باشد.ظاهرا این همان کتابی است که در مأخذ اسلامی بنام کتاب الجمع والتفریق بحساب هندی  مشهور است

 

 

 

زهرا

موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/٦/٢٢ ] [ ٩:۳۸ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

دانشمندان رياضی ۸

ثابت ابن قره(211-288 هجری قمری)از اهالی حران

 

بر زبانهای عربی،سریانی ویونانی تسلط داشت.دارالترجمه ای داشت که تعدادی از بستگانش در آن کار می کرده اند.آثاری که ترجمه یا تصحیح کرده است عبارتند از:

کره واستوانه(از ارشمیدس)،اصول ومعطیات(از اقلیدس)،مقالات پنجم تا هفتم مخروطات آپولونیوس وغیره.خود او نیز دارای تألیفاتی است از آن جمله دو مقاله راجع به حساب نیقوماخوس ومقاله در تصحیح مسائل جبر به برهان هندسی(نیقوماخوس=نیکوماخوس از ریاضیدانان یونانی متولد اواخر قرن اول میلادی).

نوه او ابو اسحاق ابراهیم بن سنان ابن ثابت ابن قره نیز ریاضیدان عمده ای بود وکتاب مخروطات آپولونیوس را شرح کرده است

 

 

 

زهرا

موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/٦/٢٢ ] [ ٩:۳٥ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

دانشمندان رياضی۷

ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق کندی(متوفی به سال 260 هجری قمری)

 

معروف به فیلسوف العرب متبحر در فلسفه وزبان یونانی که بسیاری از ترجمه ها توسط یا تحت نظر او انجام گرفت،حدود270 کتاب به او منسوب است یکی از آنها بنام حساب هندی در ریاضیات است

 

 

>زهرا

موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/٦/٢٢ ] [ ٩:۳٢ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

دانشمندان رياضی۷

 

بنوموسی(قرن سوم  هجری)

 

سه برادر به نامهای محمد،احمد وحسن فرزندان موسی ابن شاکر(یکی از منجمین دربار مأمون)که به بنو موسی معروفند از دانشمندان مشهور آن دوره محسوب می شوند که علاوه بر ترجمه آثار یونانی خود نیز صاحبنظر بوده اند.قسمت اعظم ثروت خود را وقف تهیه و ترجمه آثار نموده اند.

بسیاری از مترجمین مانند:حسین ابن اسحاق،هلال ابن هلال حمصی،وثابت ابن قره برای آنها کار می کرده اند

زهراموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/٦/٢٢ ] [ ٩:۳۱ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

دانشمندان رياضی ۶

ابوالفتح اصفهانی

 

که دوران شهرتش حدود370 هجری قمری بوده است ترجمه جدیدی از مخروطات آپولونیوس را فراهم کرد در پنج مقاله ول آن را شرح کرد وکتاب تلخیص المخروطات را که خلاصه هفت مقاله اول مخروطات آپولونیوس است، را نوشت.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/٦/٢٢ ] [ ٩:٢٩ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]