پیدا کردن سن وتعداد سکه های درون جیب دوست شما

 

- از دوستتان بخواهید سنش را دو برابرکند (البته به شما نگوید)!

- سپس آن را با 5 جمع کرده و در 50 ضرب نماید.

- در آخر تعداد سکه‌های موجود در جیبش را به عدد به‌دست آمده اضافه کند

 و اگر سکه‌ای نداشت مقداری اضافه نکند.

- حال عدد نهایی به‌دست آمده را به شما بگوید.

 

کلید:اکنون کافی است مقدار 250 را از عددی که دوست‌تان گفته کم کنید.

دو رقم سمت چپ عدد حاصل، سن دوست‌تان و دو رقم سمت راست آن،

تعداد سکه‌های موجود در جیب اوست!

این روش در صورتی که تعداد سکه‌ها کم‌تر از 100 باشد درست استموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸٩/٧/٢٢ ] [ ۱۱:٤٧ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

پیدا کردن ماه وروزتولد هر شخص

 

١-ماه تولد خود را در ۵ ضرب کند.

٢- به حاصل آن عدد ٧ را اضافه کنید

٣- بعد در ۴ ضرب نماید.

۴-به حاصل عدد ١٣ را اضافه کرده و دوباره در ۵ ضرب نماید .

۵-بعد روز تولد خود را به حاصل اضافه کرده و جواب را به شما بگوید.


حال شما با یک عمل تفریق ساده می توانید بگویید

شخص مورد نظر در چه ماه و روزی متولد شده است.


کلید : کافی است عدد ٢٠۵ را از حاصل کم کنید .

 در اینصورت ارقام یکان و دهگان عدد حاصل نشانگر

روز تولد ورقم یا ارقام بعدی نشانگر ماه تولد خواهد بود.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸٩/٧/٢٢ ] [ ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]