نویسنده: زهرا شريف زاده - ۱۳۸۳/٦/٢٢

ثابت ابن قره(211-288 هجری قمری)از اهالی حران

 

بر زبانهای عربی،سریانی ویونانی تسلط داشت.دارالترجمه ای داشت که تعدادی از بستگانش در آن کار می کرده اند.آثاری که ترجمه یا تصحیح کرده است عبارتند از:

کره واستوانه(از ارشمیدس)،اصول ومعطیات(از اقلیدس)،مقالات پنجم تا هفتم مخروطات آپولونیوس وغیره.خود او نیز دارای تألیفاتی است از آن جمله دو مقاله راجع به حساب نیقوماخوس ومقاله در تصحیح مسائل جبر به برهان هندسی(نیقوماخوس=نیکوماخوس از ریاضیدانان یونانی متولد اواخر قرن اول میلادی).

نوه او ابو اسحاق ابراهیم بن سنان ابن ثابت ابن قره نیز ریاضیدان عمده ای بود وکتاب مخروطات آپولونیوس را شرح کرده است

 

 

 

زهرا