نویسنده: زهرا شريف زاده - ۱۳۸۳/۱٠/٢٠

پروفسورفاطمی 

 

 

 

 

 

               ما افاد العلم من لم یفهم

آن که ئانشی را به درستی نیاموخته نمی تواند آن را به دیگران بیاموزد.    

                     امام علی(ع)

 

روفسور فاطمی

 

مرحوم دکتر سید محمد تقی فاطمی را پدر علوم ریاضی نوین در ایران می دانند.وی درسال 1283 ه – ش در شهر اصفهان دیده به جهان گشودپس از طی تحصیلات ابتدایی ومتوسطه عازم فرانسه شد وپس از نگارش رساله تخصصی  «استعمال گروهها در هندسه»وکسب درجه  پروفسوری ریاضیات از دانشسرای عالی پاریس به میهن بازگشت.وی در دانشسرای عالی تهران به تدریس علوم ریاضی ومکانیک استدلالی پرداخت ونخستین متخصص مکانیک تحلیلی در کشورمان بود.

پس از تاسیس دانشگاه تهران در سال 1313 ،پروفسور فاطمی درهمان درهمان سال

دانشکده فنی تهران رابنیاد می نهد.بعدها در تاسیس دانشکده علوم نیز مشارکت می نماید وسالها در این دانشکده بع تذریس می پردازد.

استاد فاطمی با همکاری دوستانش26 جلد کتاب ریاضی در موضوعات جبر،هندسه،مثلثات ،مکانیک استدلالی برای دانشگاهها ودبیرستانها تالیف وتدوین کرد.

وی در سال1348 به خاطر عشق وافر به امام رضا(ع) عازم شهر مقدس مشهد شد وبه تدریس ومدیریت گروه ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد همت گماشت.پروفسور فاطمی در22 امین کنفرانس ریاضی کشور درسال1369 به عنوان «استاد پیشکسوت ریاضیات ایران درقرن معاصر» مورد تقدیر قرار گرفت.

مرحوم فاطمی از خادمان افتخاری حرم مطهر امام رضا(ع)بود وبارها می گفت:

            «خدمت به امام رضا(ع) از افتخارات من است».

این مغلم بزرگ وپرتلاش سرانجام درپاییز سال1374 به دیار باقی شتافت ودر جوار محبوبش،امام رضا(ع)به خاک سپرده شد.

 

 

زهرا