پارادوکس

پارادوکس يا شگفت نما واژه ای يونانی است که از دو جزء para به معناي فراتر وdox به معناي اعتقاد تشكيل شده است.بنا به تعريفي عام،منظور از آن احكامي است كه با عقل سليم مغايرند وبا اصول مقدماتي منطق تضاد دارند.
ولي در رياضيات وعلوم پارادوكس دربر گيرنده هر نتيجه اي است كه با عقل سليم وشهود مغايرت داردوممكن است فراتر ازيك لطيفه باشند وبه پيدايش بينش هاي ژرف منجر شوند.
براي انديشمندان متقدم يوناني،يك پارادوكس مزاحم آن بود كه قطر مربعي به ضلع واحد را نمي توان حتي با يك خط كش داراي درجه هاي بسيار ظريف،به درستي اندازه گرفت.اين حقيقت دردسر آفرين،موجب گشودن حوزه پهناور نظريه اعداد گنگ شد.
در نظر رياضيدانان سده ۱۹ آنچه بسيار متناقض مي نمود،اين بود كه همه عضوهاي يك مجموعه نامتناهي،ممكن است با عضوهاي يكي از زير مجموعه هاي خود در تناظر يك به يك قرار گيرند ودر مجموعه نامتناهي ممكن است وجود داشته باشندكه عضوهاي آنها را نتوان در وضعيت تناظر يك به يك نهاد.
پارادوكس ها مانند حقه هاي شعبده بازي،چنان شگفت آورند كه آدمي بيدرنگ مي خواهد به چگونگي پديدآوردن آنها پي ببرد.
شعبده باران هرگز چگونگي انجام كارهاي خود را آشكار نمي كنند،اما رياضيدانان هيچ نيازي به پنهان نگهداشتن كارهاي خود ندارند.

35.gif
23.gif

/ 0 نظر / 12 بازدید