عجايب هفتگانه

۵-آرامگاهی در هاليکارناسوس
پايتخت کاريا شهری بنام هاليکارناسوس است که قلمرو پادشاهی بنام موزولوس ايرانی بود وامروزه يک شهر توريستی در ترکيه به نام بودروم است.
حدود۲۳۵۰ سال قبل ساختمان اين مقبره طول کشيد برای نگهبانی از مقبره يک رديف مجسمه شير ساخته شد وبالاترين بخش ساختمان يک هرم پله پله بود تاج ساختمان۴۳ متر بالاتر از سطح زمين بود.
پس از۱۸۰۰ سال زلزله وحشتناک ساختمان رابا خاک يکسان کرد.۵۰۰ سال قبل شواليه های سن جان سنگ های موزولوم رابرای ساختن قلعه ای در همان نزديکی به کار بردند.

33.gif

آرامگاه

35.gif

/ 0 نظر / 8 بازدید