دانشمندان رياضی ۵

بطلميوس اسكندرني<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در حدود 150 سال بعد از ميلاد مي زيسته وكتابي را بنام سونتاكسيس ماتماتيكا  يا مجموعه رياضي نوشت كه بعدا صفت مجسته يا بزرگترين را به آن دادند كه بين مسلمين به مجسطي والمجسطي معروف شد.

اين كتاب تا حدود1500 سال بود به عنوان عمده ترين كتاب نجوم جهان باقي ماند.همچنين قضيه اي درباره چهارضلعي هاي محاطي دارد.

23.gif18.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید