عجايب هفتگانه

۶-مجسمه رودس
کولوسوس مجسمه غول پيکری بود که درشهر بندری رودس در دريای اژه در محل ترکيه امروزی قرار داشت وارتفاع آن۳۳ متر واز جنس برنز بود.
اسکلت مجسمه از آهن بود وپوسته بيرونی مجسمه را با صفحاتی از برنز پوشانيده بودندوداخل آن را با سنگ پر کردند.
بعد از۵۰ سال در اثر وقوع زلزله مجسمه از زانو شکست وتنه آن سقوط کرد.وبرنزهای آن توسط يک پادشاه سوری برپشت۹۰۰ شتربه سوريه منتقل شد.

34.gif

مجسمه

33.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید