تاريخچه الگوريتم

الگوريتم يكي ازاساسي ترين مفهومهاي رياضيات است كه باكمك مفهومهاي ساده تر ازخودش تعريف رسمي ندارد.به طوركلي الگوريتم به هردستور دقيق وروشني گفته مي شود كه يك روند محاسبه اي را بر مبناي داد هاي اوليه درپي داشته باشد وسپس مارابه نتيجه كاملا معيني برساند<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دراين مورد محتوي هردستور به جز دستوالعملي كه براي مشخص كردن روند لگاريتمي به همراه داردبايد داراي اين ويژگيها هم باشد:

1-مجموعه ممكن رابراي داده هاي اوليه نشان دهد.

2-شامل قانوني باشد كه بنا برآن روندكار به صورت به دست آوردن نتيجه به پايان برسد.

مفهوم الگوريتم در رياضيات معاصروبخصوص رياضيات محاسبه اي اهميت زيادي دارد درهرگامي از دانشها به اين مطلب برخورد مي كنيم كه بتوانيم مسا له اي رابه صورت كلي خودحل كنيم واين درواقع به معناي آن است كه ازيك الگوريتم آگاهي داشته باشيم.وقتي كه مثلا درباره امكان جمع كردن عددها گفت وشنود شود تنها به معناي اين نيست كه قدرت جمع كردن هردوعددي راداشته باشيم بلكه ضمنا به معناي اين است كه براي جمع عددهاي مشخص قاعده كلي ومعيني هم وجود دارد كه آن راالگوريتم جمع مي گوييم.

كلمه الگوريتم ازتحريف نام رياضي دان بزرگ سده نهم ميلادي خوارزم محمدبن موسي خوارزمي گرفته شده است.

امروز عدم وجود الگوريتم براي حل تعداد زيادي از مسا له هاي رياضي ثابت شده است.

كشف الگوريتمهاي مختلف اثبات عدم وجودالگوريتم براي يك رشته از مسا له ها وتنظيم نظريه هاي كلي درمورد الگوريتم بخصوص باپيشرفت وتكامل شگفت آور ماشينهاي محاسبه بستگي دارد به نحوي كه اين امكان به دست آمده است كه تقريبا هر الگوريتمي رابا ساختمان ماشينهاي محاسبه تطبيق دهند.

33.gif23.gif

/ 2 نظر / 64 بازدید
وحيد

سلام عرض ادب راستش من ازرياضي خيلي متنفربودم اماقصددارم رياضي خودم قوي كنم وبراي قوي شدن بايدعلاقه ام زيادبشه.من هميشه رياضيايت توكنكورسفيدمي گذاشتم.محبوب 22سال

علی خلف بیگی از قزوین

از زحمتی که برای نوشتن وروشن شدن پرسشم کشیدید سپاسگذارم امید به پیشرفتت دارم {دختر عزیزم} سال نو شما هم فرخنده باد.