رولت روسی ونظريه احتمال

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

رولت روسی 

رولت روسی            Russian  roulette راشاید بتوان به عنوان عجیب ترین ،خشن ترین،غیرانسانی ترین وحتی احمقانه ترین انعکاس حساب احتمالات درزندگی بشر نام برد.

ریشه ی تاریخی این بازی به اواخر قرن نوزدهم در روسیه باز می گردد.درزندان های آن زمان روسیه ی تزاری نگهبانان زندان برای انجام این بازییک گلوله در خشاب چرخان (فشنگ خور)یک اسلحه قرار می دادند،فشنگ خور را می بستند ومی چرخاندند،سپس6 نفر از زندانیانرا(که عموما از انقلابیون ضد حکومت تزاری بودند)مجبور می کردند که دوریک میز بنشینند وبه ترتیب،هر کدام یک بار اسلحه رابه سمت شقیقه ی خود بگیرند وماشه رابچکانند.نفربعدی به همین ترتیب می بایست فشنگ خور را بچرخاند وکار نفرقبلی را تکرار کند.هر نفر پس از امتحان می بایست اسلحه را به نفر سمت چپ خود می داد وبازی وقتی تمام می شد که اولین نفر این سلسله کشته شود.

نگهبانان زندان با یکدیگر برسر این که کدام زندانی کشته خواهد شد شرط بندی می کردند،در نوع خشن تر این بازی،بعد از هربار چکاندن ماشه،نفربعدی حق چرخاندن مجدد فشنگ خور را نداشت،بنابراین احتمال مرگ نوبت به نوبت بالاتر می رفت.

با توسعه جوامع سرمایه داری وپیچیده ترشدن زندگی ماشینی شهری وبه دنبال آن افزایش ع.ارض واختلالات روانی ناشی از آن،رولت روسی از آن وضعیت بازی مرگ اجباری به نوعی بازی روانی اختیاری تبدیل شد.به نحوی که دریک دوره ی10 ساله در ایالت متحده آمریکا،35 مرگ دراثربازی رولت روسی گزارش شده است.

 

 

زهرا

 

/ 2 نظر / 92 بازدید