دانشمندان رياضی ۶

ابوالفتح اصفهانی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

که دوران شهرتش حدود370 هجری قمری بوده است ترجمه جدیدی از مخروطات آپولونیوس را فراهم کرد در پنج مقاله ول آن را شرح کرد وکتاب تلخیص المخروطات را که خلاصه هفت مقاله اول مخروطات آپولونیوس است، را نوشت.

03.gif23.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید