سخنان ارسطو وافلاطون

1-دوست ، خود ثانی است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

2-رفتارهای انسان ها معلول یکی یا چند تا از علت های زیر است:شانس،طبیعت، اضطرار،عادت،عقل،

احساسات وهیجانات، وآرزوها

3- هرشغلی که بابتش دستمزد دریافت شود ،ذهن را می مکد ومی فرساید.

4-بزرگی در تصاحب افتخار نیست،بزرگی درآن است که بدانی شایسته آنی.

5-کسب دانش بهترین توشه سفر به پیری است.

6-خوشبختی در دست خود ماست.

7-طنز تنها آزمون جاذبه است،وجاذبه طنز برای موضوعی که فاقد آن است،شبهه انگیز ست.وشوخی ای که فاقد آزمون جدی باشد،شوخ طبعی دروغین است.

8-درعرصه زندگی انسانی افتخارات وپاداش ها نصیب کسانی می شود که از خود شایستگی نشان می دهند.

9-نظام جامعه در عدالت متمرکز می شود.

10-نشانه دانش آموختگی ذهن آن است که فکری رادر خود بپرورند بی آن که آن را بپذیرد.

11-شایسته نیست که مردان جوان شعارهای اخلاقی بدهند.

12-قانون ذهن بدون عقل است.

13-انسانی که در اجتماع به کمال رسیده باشد بهترین حیوانات است واگر بدون قانون وبدون عدالت زندگی کند مخوف ترین جانورن خواهد بود.

14-انسان ها شایستگی های خاص رابا انجام دادن مداوم اعمالی خاص به دست می آورند.با انجام اعمال عادلانه عادل خواهید شد،باعمل به خویشتنداری،خویشتندار خواهید شد وبا شجاعانه رفتارکردن،شجاع خواهید شد.

15-لذت بردن ازشغل موجب کمال کار می شود.

16-خدایان هم شیفته شوخی اند.

17-فقر پدر انقلاب وجنایت است.

18-تنها وضعیت پایدار آن است که همه انسان ها در مقابل قانون برابرباشند.

19-برای گرفتن تصمیمی رضایت بخش به سود حقیقت باید داور بود تا طرف دعوا.

20-درک کردن یعنی رنج کشیدن.

21-ماهمانی هستیم که دائما نجام می دهیم.

22-جوانان در وضعیت سرخوشی مدام قرار دارند زیرا جوانی شیرین است وآنها درحال رشدند.

23-انسان یا شهروند خوبی بودن همواره یک جور نیست.

24-بداقبالی نشان می دهد چه کسانی واقعا دوست نیستند.

25-دانش بهترین ذخیره پیری است.

26-امید رویای در بیداری است.

27-من این را از فلسفه به دست آورده ام من کاری را که دیگران از ترس قانون انجام می دهند بدون آن که به من دستور داده باشند انجام می دهم.

28-دروغگویان حتی اگر راست بگویند کسی باورشان نمی کند.

29-دوست چیست؟روح واحدی در دو جسم

30-در نظر من کسی که بر آرزوهایش غلبه کند شجاع تر از کسی است که بر دشمنش غلبه کند.

31-همه انسان ها به طور فطری خواستار دانستن است.

32-آن چیزهایی راکه باید یاد بگیریم تا انجام شان دهیم با انجام دادن شان یاد می گیریم.

33-شکست راه های بسیار دارد حال آنکه موفقیت تنها یک راه دارد.

34-با آمدن یک چلچله تابستان نمی شود.

35-پرهیزکاری اقتضا می کند دوستان ما را حقیقتا گرامی بداریم.

36-آگاهی نسبت به درک وتفکرمان آگاهی از هستی مان است.

37-لذت بردن از آنچه باید وبیزاری از آنچه موجب علو شخصیت  است.

38-می جنگیم تادر صلح زندگی کنیم.

39-دومین کار از بهترین کارها آن ا ست که کم ترین بدی را مرتکب شویم.

40-تنها شناخت فضیلت کافی نیست بلکه باید آن را به دست آوریم وبه آن عمل کنیم.

41-بدون دوست،هیچ کس دلش نمی خواهد زنده باشد،حتی اگرهمه چیزهای خوب دیگر را داشته باشد.

42-درتمام پدیده های طبیعت چیزی حیرت انگیز وجود دارد.

43-انسان خواستار خیر به طور اعم است ونه فقط آنچه پدرانش دشتند

44-حتی زمانی که قوانین تدوین می شوند نباید همواره تغییرناپذیر بمانند.

45-قانون نظم است وقانون خوب نظم خوبی است.

46-اساس یک دولت دموکراتیک آزادی است.

47-طبیعت هرگز عمل بیفایده انجام نمی دهد.

48-کسانی باید حکومت کنند که بهتر ازهمه بتوانند.

49-شروع خوب،نیمی از انجام است.

50-یک عدم امکان مساعد،بهتر ازیک امکان غیر قابل قبول است.

51-خوشبختی متعلق به کسی است که خودکفا باشد.

52-درمیان همه فضیلت ها ،آزادمنشی رااز همه بیشتر دوست دارند.

53-مرگ بدترین چیزی نیست که ممکن است برکسی واقع شود.

54-هرگز کسی را مداوما درحال پیشرفت است هرقدر کند،دلسرد نکن.

55-جهل ریشه همه شرارت هاست.

56-هیچ موضوع مربوط به انسان ها اهمیت جدی ندارد.

57-عاشق هرگز ناسزا نمی گوید.

58-چه نام های غریبی روی بیماریها گذاشته اند.

59-عاقل حرف می زند،چون چیزی برای گفتن دارد احمق حرف می زند که چیزی گفته باشد.

60-طی یک ساعت بازی بیشتر ازیک سال گفتگو می توانی خصوصیات اشخاص راکشف کنی.

61-زندگی ای که بررسی ومطالعه نشود ارزش زیستن ندارد.

62-تصور جمع بدون تصور فرد ممکن نیست

63-کلمات دروغ نه تنها فی نفسه بدند بلکه روح را هم به بد آلوده می کنند.

64-آیا سرانجام همه چیز به کام مرگ نخواهد رفت؟

65-همه چیز بین دوستان مشترک است.

66-بزرگترین مجازات شرارت،شبیه آدم های شرور شدن است.

67-می توان گفت هرچیز گمرا کننده ای مسحور کننده هم هست.

68-کم تر ریاضیدانی دیده ام که بتواند استدلال کند.

69-ورزش اجباری صدمه ای به جسم نمی زند اما دانشی که به اجبار کسب شود در ذهن نمی ماند.

70-شروع مهم ترین قسمت کار است.

71-سمت شروع آموزش آینده زندگی فرد را تعیین می کند.

72-روح انسان فنا ناپذیر ولایزال است.

73-سه هنر باهمه چیز سروکار دارند هنر استفاده از چیزها،هنرساختن وهنر تقلید کردن از آن دو.

74-حالت مضحک هندسه فضایی باعث شد از این رشته بگذرم.

75-ریاضی مانند بازی چکرز است.

76-دانشی که منظور هندسه است دانش ابدی است.

77-شایسته نیست کسی را که نفهمد قطریک مربع با ضلع آن قابل سنجش نیست،انسان بنامند.

78-هنر تحصیل سه چیز مناسب یک انسان آزاده است حساب یکی از آنهاست.

79-حساب تاثیر بسیار مهم وارتقابخشی دارد.روح را وادار به استدلال در باره اعداد مجرد وعتراض در مقابل ورود موضوعات مشهود وملموس در استدلال می کند.

80-حساب گونه ای از دانش است که در آن بهترین خصلت ها راباید آموزش داد وهرگز نباید از آن دست کشید.

 

زهرا

/ 4 نظر / 36 بازدید
جاويد

از اينکه مرا دگرگون کردی متشکرم

آرام

لطفا از سخنان زیبای استاد علی نوشادی ادیب معاصر شبستری هم استفاده شود

دوست

بازهم خواب ریاضی دیدم/خواب خط های موازی دیدم/خواب دیدم می خوانم1بگرگ زگوند/خنجر دیفرانسیل هم گشته کُند/از سر هر جایگشتی می پرم،دامن هر اتحادی می دِرم/دست و پای بازه ها را بسته ام،از کمندمنحنی ها رسته ام/شیب هر خط را به تندی می دوم/گاه در زندان قدرمطلقم،گاه اسیرزلف حدو مشتقم/گاه خط ها را موازی میکنم،باتوان ها نقطه بازی میکنم/لشکری تمرین دارم بی شمار،تیغی از فرمول دارم در کنار/ناگهان دیدم توابع مرده اند،پاره خط هانقطه هاپژمرده اند/در ریاضی بحث انتگرال نیست،صحبت ازتبدیل ورادیکال نیست/کاروان جذرها کوچیده است،استخوان کسرها پوسیده است/ازلُگ ویسط ونِیر آثار نیست،ردپاییازخط وبردار نیست/هیچ کس رازین مصیبت غم نبود،صفرصفرُم هم دگر میهم نبود/آری آری واب افسون میکند،عقده هارا از سینه بیرون میکند/مردم از این ایکس وایگرگ داد داد،اما...روزهای با ر یاضی یاد باد...وبتون خیلی عالیه ...ایول[دست]مــــــــــوفق باشید نازنینم.

secret

لحظه ها خاطره اند،زندگی شوق تمنای همین خاطره هاست...لحظه هایت خوش باد...از وبلاگ قشنگتون سپاسگذارم[لبخند]