عجايب هفتگانه

۲- باغ های معلق بابل
يکی از بناهای برجسته ومعروف شهر قديمی بابل است که۶۰۰ سال پيش ازميلاد مسيح به فرمان بخت النصر دوم (پادشاه)ساخته شده است.براساس يک داستان پادشاه اين باغ ها رابرای همسر جوان واندوهگينش آميتيس(سميراميس)که ايرانی بودساخت.اين باغ ها از بالکن هايی که۴۰ متر ارتفاع دارد ساخته شد ودرآن هرگياهی که به ذهن می رسد کاشته شده است. آبياری اين باغ ازطريق رودخانه فرات توسط سطل هايی که به طناب بسته شده بودند توسط بردگان به بالای برج کشيده می شد.
33.gif
23.gif

باغ معلق

باغ

33.gif

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید